Súkromná zóna

Meno:
Heslo:

Ak chcete uploadovať, prípadne pridávať príspevky do fóra musíte sa zaregistrovať.

Posledné príspevky v Diskusii
doc.Ing. Jaroslav Král, CSc.jkral
LEARNING CENTER - POSTREHY A NÁVRHY
2009-06-24 12:41:14
Anton SmatanikDuncan
LEARNING CENTER - POSTREHY A NÁVRHY
2009-05-08 15:21:39
Lukas_RichterVitaminC4
PODNIKOVÁ LOGISTIKA
2009-04-09 21:41:07
doc.Ing. Jaroslav Král, CSc.jkral
PODNIKOVÁ LOGISTIKA
2009-04-02 10:37:21

KnižnicaDiskusiaOznamyProjekty

Aktuálne projekty


IPH 1-3: Quality Control and Assurance - TQM

SK: RIADENIE A ZAISŤOVANIE KVALITY - Manažérstvo kvality
3-semestrálny projekt v inžinierskom štúdijnom programe Hospodárska informatika

Základným poslaním predmetu je rozšírenie znalostí problematiky procesného riadenia podniku/business process management (opak riadenia podľa funkcií/functional management).
Úzko súvisí s predmetmi Podniková logistika, Manažment kvality a Operačný manažment, ktorých postupné absolvovanie v rámci štúdia odporúčam.

Jedným z významných výstupov učenia je vedomý rozvoj systémového myslenia/system thinking (opak ´lineárneho´ myslenia, založeného na princípoch ´vedeckého´ redukcionizmu) a významne uľahčený prechod k spracovaniu diplomovej práce cestou riešení problémov ´reálneho sveta´.

Štúdiom je bilingválne, z čoho vyplýva, že dôležitým predpokladom je znalosť anglického jazyka na úrovni ´mierne pokročilý´.


IPM 1-3: Planning and Control of Lean Operations (advanced)

SK: RIADENIE ŠTÍHLYCH OPERÁCIÍ(Advanced)
3-semestrálny projekt v inžinierskom štúdijnom programe Informačný manažment

Základným poslaním predmetu je rozšírenie znalostí problematiky procesného riadenia podniku/business process management (opak riadenia podľa funkcií/functional management).
Úzko súvisí s predmetmi Podniková logistika, Manažment kvality a Operačný manažment, ktorých postupné absolvovanie v rámci štúdia je potrebné.

Jedným z významných výstupov učenia je vedomý rozvoj systémového myslenia/system thinking študenta (opak ´lineárneho´ myslenia, založeného na princípoch ´vedeckého´ redukcionizmu) a významne uľahčený prechod k spracovaniu diplomovej práce cestou riešení problémov ´reálneho sveta´.

Štúdiom je bilingválne, z čoho vyplýva, že dôležitým predpokladom je znalosť anglického jazyka na úrovni ´mierne pokročilý´.


Testovaci projekt
VP 02: Decision Support Systems for Supply Chain Management

SK: Systémy podpory rozhodovania v riadení dodávateľského reťazca
3-semestrálny predmet v 5-ročnom inžinierskom študijnom odbore IRS (Informačné a riadiace systémy:
- zimný sem. 4. roč.
- letný sem. 4. roč.
- zimný sem. 5. roč.

Základným poslaním predmetu je rozšírenie znalostí problematiky procesného riadenia podniku/business process management (opak riadenia podľa funkcií/functional management).
Úzko súvisí s predmetmi Podniková logistika, Manažment kvality a Operačný manažment, ktorých postupné absolvovanie v rámci štúdia je potrebné.

Jedným z významných výstupov učenia je vedomý rozvoj systémového myslenia/system thinking študenta (opak ´lineárneho´ myslenia, založeného na princípoch ´vedeckého´ redukcionizmu) a významne uľahčený prechod k spracovaniu diplomovej práce cestou riešení problémov ´reálneho sveta´.

Štúdiom je bilingválne, z čoho vyplýva, že dôležitým predpokladom je znalosť anglického jazyka na úrovni ´mierne pokročilý´.

Projekty sú prístupné len pre prihlásených užívateľov, ktorí sú zaradení v danom projekte.
Design and programming by ZetaGroup od tvorcov DIALUPu